МЕМЛЕКЕТТІК АТТЕСТАТТАУ АЯСЫНДА КОЛЛЕДЖДІҢ БІЛІМ БЕРУ ІС-ҚЫЗМЕТІН ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ

БӨЛІМ БОЙЫНША БАРЛЫҚ ҚОСЫМШАЛАР

Қосымша 4. Оқу бөлімінің жұмыстары 

1.Педагогикалық кеңестің жоспары мен хаттамалары

2.Оқу бөлімінің жұмыс жоспары

3.Оқу процессінің графиктері

 1. https://drive.google.com/file/d/1AsuK1oBFgPcJ4TbD00ENTA8rX6OYgR01/view?usp=sharing
 2. https://drive.google.com/file/d/1MFWX4OsBgx4jKGfrSPesX-ZD0mNydPc_/view?usp=sharing

4. Жұмыс оқу жоспары   1 курс  2021-2022 оқу жылы  (кредиттік –модульдік оқыту бойынша)

     Учет и аудит

     Менеджмент

     Маркетинг

     Банковское и СД

5. Жұмыс оқу жоспары   1 курс  2021-2022 оқу жылы  (Дуалды оқыту бойынша)

    Организация питания

    Вычислительная техника и ИС

    Хлебопекарное, макаронное и КП

6.Жұмыс оқу жоспары  2 курс 2020-2021 оқу жылы (сызықтық, модульдік бойынша)

7. Жұмыс оқу жоспарлары (мемлекеттік тілде)

    Есеп және аудит

    Есептеу техникасы және АЖ

    Банк сақтандыру ісі

    Маркетинг

    Менеджмент

    2 курс бойынша ЖОЖ (мемлекеттік тілде)

    Жұмыс оқу жоспарына қосымша 

8.Біліктілік емтихан бойынша (бұйрықтар, құжаттар, бейнероликтер)

 1.  https://drive.google.com/file/d/19jGBYJCeyMquaoJiqlYkbTbRJSoO1JIy/view?usp=sharing
 2. https://drive.google.com/file/d/1vZyseREkwszYFsXVUXqJfu0ugXxuExkx/view?usp=sharing
 3.  https://drive.google.com/file/d/1UOvWVK8R5Y34KjZz-qYBkBh0hhqKRT7q/view?usp=sharing

9. 2021-2022 оқу жылының бұйрықтары

      Кәсіптік тәжірибені ұйымдастыру

      Тегін, аты жөнін ауыстыру туралы бұйрық

      Оқудан шығару және ауыстыру туралы бұйрық

      Оқуға қайта қабылдау жөнінде №9 к 01.10.2021

      Дипломдық жұмыстардың тақырыптарын бекіту туралы 2021-2022

      Арнайы комиссия құру туралы 41-к 27.01.2022

      Академиялық демалыс жөнінде 2022 жыл

      1 жартыжылдықты онлайн режимде аяқтау туралы 37-к 06.01.2022

      2020-2021 оқу жылының бұйрықтары

      Күндізгі бөлім студенттерінің бітіру туралы 2020-2021 оқу жылы

      Академиялық демалыс жөнінде 2020-2021 оқу жылы

      Басқа колледжге ауысуы және оқудан шығару және ауысуы жөнінде бұйрықтар 2020-2021 оқу жылы

      Білім алушыларды аралық аттестаттауға жіберу туралы 2020-2021 оқу жылы

      Білім алушыларды оқуға қабылдау жөнінде 2020-2021 оқу жылы

      Дипломдық жобалардың тақырыптарын бекіту туралы 2020-2021 оқу жылы

      Жаңа оқу жылында оқу үрдісін ұйымдастыру жөнінде 2020-2021 оқу жылы

      Жаңа оқу жылында оқуға түскен білім алушыларды топ бойынша орналастыру және топты құру 2020-2021 оқу жылы

      Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тізімін өзгерту туралы 2020-2021 оқу жылы

      Кәсіптік практиканы ұйымдастыру туралы 2020-2021 оқу жылы

      Курстан курсқа ауысуы туралы  2020-2021 оқу жылы

      Қорытынды аттестаттау 2020-2021 оқу жылы

      Мамандықтар бойынша біліктілік емтихандарын ұйымдастыру жөнінде №49-к 14.05.2021

      Мамандықтар бойынша біліктілік емтихандарын ұйымдастыру жөнінде №49-к 14.05.2021

10.  Емтихан ведмостері

      2020-2021 1 семестр

      2020-2021 2 семестр

      2021-2022 1 семестр

11.  Қоңырау кестесі

12. Сабақ кестесі

      2021-2022 1 семестр

      2021-2022 2 семестр

      2020-2021 оқу жылы (1-2 семестр)

13. Факультативтік сабақтар

      Факультативтік сабақ кестесі

      Факультативтік журналдар

             1. https://drive.google.com/file/d/1rdxvPIqHrVLh0D3rJ5NhAIIsNPMdj11d/view?usp=sharing

             2. https://drive.google.com/file/d/16ZOw2YYE41MU8NrAhsNocchp6cJCUP7Y/view?usp=sharing

14. Біліктілік қорытынды аттестаттау комиссия отырысының хаттамасы 2020-2021 оқу жылы

15. ҚА (ИА) қорытынды бағалардың жиынтық ведомосі 2020-2021 оқу жылы

16. Аралық аттестаттау

17. Сынақ кітапшасының көшірмесі

18. Әдістемелік нұсқаулар және курстық жұмыстар

19. 2021-2022 Оқу жылының журналдары

20. 2020-2021 Оқу жылының журналдары

21. Тест нәтижелері 08.04.2022 жыл

Қосымша 5. Оқу-әдістемелік жұмыстар.            

1.2020-2021 Әдістемелік кеңесінің жұмыс жоспары

2.2020-2021 Әдістемелік кеңес отырысының хаттамалары

3.2021-2022 Әдістемелік кеңесінің жұмыс жоспары

4.2021-2022 Әдістемелік кеңес отырысының хаттамалары

5.Педагогтардың біліктілікті арттыру курстары

6.Орынбасарлардың біліктілікті артыру курстары 

7.Сертификаттар 1.

8.Сертификаттар 2.

9.Өндірістік оқыту шеберлерінің біліктілікті арттыру курстары:

 1. Сертификаттар
 2. Тізім

10.Біліктілік санаты туралы бұйрықтар мен ҰБТ нәтижелері

 1. Перспективті  жоспар
 2. Тізім және куәліктер
 3. Тіркеу журналы

11. Факультатив сабақтар. Бейнесабақ

 1. Оқу жұмыс жоспары (РУПр)
 2. Оқу әдістемелік кешен (УМК )

12.Оқу жұмыс бағдарламалары (РУПр)

 1. Менеджмент
 2. Маркетниг

                         3.Тамақтандыруды ұйымдастыру

                                  3.1 https://drive.google.com/file/d/1Gx9iiQB6bjH9Iz2_72iiRjiXDIyiH-jp/view?usp=sharing

                                  3.2 https://drive.google.com/file/d/1Nsd-SOgDr4mz47wRAmghzIbZMNpX5sSr/view?usp=sharing

                         4. Нан, макарон және КӨ

                        5. Есептеу техникасы және АЖ

                                   5.1 https://drive.google.com/file/d/1n9bixno3mk30-1YWvMwCip8daDy2w2mP/view?usp=sharing

                                   5.2 https://drive.google.com/file/d/1aV713y6P5Xb567tXwKjKoY_M4eudPTEz/view?usp=sharing

                                   5.3 https://drive.google.com/file/d/1KErC7JwCIOvAiEa0wh4USHYteDBzQcbg/view?usp=sharing

                        6. Есеп және аудит

                        7. ЖББП

13.Оқу әдістемелік кешені (УМК)

                         Маркетинг

                         Менеджмент

                        Тамақтандыруды ұйымдастыру

                                   1. https://drive.google.com/file/d/1AcovophwJutUKHct6bDFo011nB680Qpg/view?usp=sharing

                                   2. https://drive.google.com/file/d/111PbPWlwbUotrTrX-zxHwJp9KFfKQDCU/view?usp=sharing

                                   3. https://drive.google.com/file/d/1RbjldQG0IKBCjd8mfWVsvSOlOECKuPuz/view?usp=sharing

                                   4. https://drive.google.com/file/d/12Xtm9XknLNb6XW6QiwoUYtdN9pRC6lFH/view?usp=sharing

                        Нан, макарон және КӨ

                                     1. https://drive.google.com/file/d/1skODnvdIqY32oDoFQS6hjTIg2h4wJ91C/view?usp=sharing

                                     2. https://docs.google.com/document/d/1Aq4Civ-LIsWKN_jqGmMZM6rUaW2FEZbR/edit?usp=sharing&ouid=108709644178963569208&rtpof=true&sd=true

                                     3. https://drive.google.com/file/d/1Q3w83vztsYOEBs57ioRadXU70GFDSC5Q/view?usp=sharing

                                     4. https://drive.google.com/file/d/1VeyaO3bbpIXoTBlmx8HuBV_F2YnHXlkn/view?usp=sharing

                                     5. https://drive.google.com/file/d/11feRjoQgKLFOPxgGH0HrX1_djjq-sDGm/view?usp=sharing

                        Есептеу техникасы және АЖ

                                       1. https://drive.google.com/file/d/1Y8Fx1TYuuZGoEhBa6iHEplqw_F_nQrpP/view?usp=sharing

                                       2. https://drive.google.com/file/d/18h7RNxdmYANBXdZG6Tf26EUb0xG155i4/view?usp=sharing

                                       3. https://drive.google.com/file/d/1istLIdQy-2QnY3EMUiefZ2r6PNhj48Y3/view?usp=sharing

                                       4. https://drive.google.com/file/d/1j_yrApZqOBQT_E1P1XO5r9sk8mo_TLGI/view?usp=sharing

                                       5. https://drive.google.com/file/d/1aDt8VSibM3TFfmOZmVwB2nMFOciGuefL/view?usp=sharing

                        Есеп және аудит

                                        1. https://drive.google.com/file/d/1aXCqFdJDTNEnpCln2y5SAtxb6eFTyhhx/view?usp=sharing

                                        1. https://drive.google.com/file/d/1CGiLN_a3tgK48bbGusGlEAT6wrp4aK2w/view?usp=sharing

                                        2. https://drive.google.com/file/d/1IMjW4mO3MHQ10vvYouiGB6V1Qbx-1Vup/view?usp=sharing

                                        3. https://drive.google.com/file/d/1pNglB–svo6xFyw3_jocw0awBff5vONN/view?usp=sharing

14. Білім беру бағдарламасы (ОП)

15. ПЦК жоспары мен есептері

             Жоспар

             Есеп беру 

16. Жас маман мектебі жоспары

             1. https://drive.google.com/file/d/1u42gWKSXmq1GFiEMvXUsofdmoHguMfl2/view?usp=sharing

             2. https://drive.google.com/file/d/1MgYFj2ctUUTiYkLBNCDLXPGhRz-MRGJF/view?usp=sharing

17. Ашық сабақ кестесі

             2021-2022 оқу жылы

             2020-2021 оқу жылы

              Ашық сабақ есебі

18. Оқытушылардың бейнесабақтары

 1. https://youtu.be/kl0qLJq_LYY
 2. https://youtu.be/Texoc6QjV14
 3. https://youtu.be/M1uR_HZVfRQ
 4. https://youtu.be/P1d2r78YlPg
 5. https://youtu.be/SjU-dE7w1zc
 6. https://youtu.be/uHBucOngN2w
 7. https://youtu.be/u1ZrYE2odkI 
 8. https://youtu.be/w8_RgnswV3Y

19. Шығармашыл топтың жоспары

Қосымша 6. Ғылыми-әдістемелік жұмыстар.

1. Оқытушылардың жетістіктері

       Құрмет грамотасы, сертификат, Алғыс хат 

2. Оқушылардың жетістіктері

 1. Жалпы сертификаттар
 2. «Jastar Skills» чемпионаты бойынша (сертификаттер мен суреттер)
 3. «WORLD SKILLS» чемпионаты бойынша (сертификаттер мен суреттер)
 4. «ASTAU Fest 2021» гастрономиялық фестивалі бойынша (сертификаттер мен суреттер)
 5. «Бауырсақ Fest – 2021» байқауы бойынша (сертификаттер мен суреттер)

3. Жарияланған мақалалар

4. Үйірме жұмыстары

Қосымша 7. Өндірістік оқыту жұмыстары

1. Өндірістік оқыту жұмыстарының жоспары

2. Кәсіпорындармен келісім шарттар

                         1.  https://drive.google.com/file/d/1u5wCsXb9Msb8gZiXa6Kor0FalYj_l21h/view?usp=sharing

                         2. https://drive.google.com/file/d/1ynXKYxbu6AER1t7UkK91_zNvHpdUmwRV/view?usp=sharing

3. Дуалды оқыту бойынша келісім-шарттар

                          1.  https://drive.google.com/file/d/1vZz6tRSo-q1tc7ylicwISHJpI9i9u2Vq/view?usp=sharing

                          2. https://drive.google.com/file/d/1HS4HlkFXpVkuaYJ-khkek5ZtQpruJ9J4/view?usp=sharing

4. Кәсіпорындардан өндірістік оқыту және кәсіптік тәжірибеден өту (суреттер, бейнероликтер)

                          1. https://drive.google.com/file/d/1ftngOxzVhWyE9KFH6KplYHXTWqO-XFDM/view?usp=sharing

                          2. https://drive.google.com/file/d/169ztR5KOiWKxhVfBniKT-dKTO3RhGBqb/view?usp=sharing

                          3. https://drive.google.com/file/d/1rSn74ObV7d9lhe6uM5tjHIkTqAEv73tE/view?usp=sharing

5. Колледж əлеуметтік серіктестіктермен кездесулер және шеберлік сабақтары

6. «Жас маман» жобасы бойынша (өтініш, зертхананалардың бекітілген жобалары)

7. Практикадан жұмыс оқу бағдарламалары мен журналдар

8.Практика ережелері мен нұсқаулықтары

9. Бұйрықтар

10. Есеп беру

11. Маршрутные листы

12. Практика келісім- шарттары

13. Ведмость по практике

14. Практика күнделігі

15. Зертханалардың паспорты

16. Қауіпсіздік техникасы туралы журналы

17. Жартыжылдық есебі 2021-2022

Қосымша 8. Жұмыспен қамтылған түлектер

Жұмысқа орналасқан және қамтылған түлектер бойынша (анықтамалар, зейнетақы жинақ)

 1. Анықтамалар
 2. Қаржы
 3. Тамақтандыру кәсіпорындары өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру 
 4. Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі
 5. Есеп және  аудит
 6. Есептеу техникасы және бағдарламалық қамсыздандыру
 7. Менеджмент
 1. АТ бойынша жұмыс жоспары
 2. ambk.edu.kz доменінің тіркелгендігі туралы ақпарат
 3. Еdu.kz аймағында үшінші деңгейдегі домендік атаудың болуы және Ұлттық білім беру деректер қорымен сәйкестендірілуі туралы Хаттама
 4. Portal.ambk.kz порталы мен колледж сайтының ережелерін бекіту туралы бұйрығы мен ережелері
 5. колледж сайтына жауапты адамдарды тағайындау туралы бұйрығы-2019
 6. колледж сайтына жауапты адамдарды тағайындау туралы бұйрығы-2020
 7. колледж сайтына жауапты адамдарды тағайындау туралы бұйрығы-2021
 8. сайтты толтыру бойынша бектілген жоспарлар
 9. сайтқа ақпаратты беру талаптары
 10. сайт структурасы-2019
 11. сайт структурасы-2020
 12. сайт структурасы-2021
 13. portal.ambk.kz порталына жауапты адамдарды тағайындау туралы бұйрығы-2020
 14. portal.ambk.kz порталына жауапты адамдарды тағайындау туралы бұйрығы-2021
 15. portal.ambk.kz порталы мен колледж сайтының ережелерін бекіту туралы бұйрығы мен ережелері
 16. қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша бекітілген ереже
 17. порталды толтыру бойынша бектілген жоспарлар-2019
 18. порталды толтыру бойынша бектілген жоспарлар-2020
 19. порталды толтыру бойынша бектілген жоспарлар-2021
 20. дискорд бағдарламасының тұжырымдамасы
 21. электронды тест жүргізудің бекітілген ережесі
 22. Хаттама, цикл отырысында қаралып, бағдарламаны беру туралы
 23. Куәлік, 01.09.2021
 24. Куәлік, 20.12.2021
 25. Speedtest скрині-Интернет
 26. колледж порталы
 27. бейнесабақтар, бейнероликтер жүктелетін контент