үздік топ

Ереже үздік топ

1 . Жалпы ережелер

1.1. Ең үздік топқа Конкурс білім алушыларда тәрбиелеу, оқуға жауапкершілікпен қарау, салауатты ұжымдарды құру мақсатында өткізіледі. Мәдени-көпшілік, спорттық және басқа да қоғамдық іс-шараларға кеңінен тарту; сондай-ақ білім алушылармен оқу-тәрбие жұмысының әртүрлі нысандарын жандандыру үшін.

2. Байқауға қатысушылар

Байқауға бірінші, екінші және үшінші курстардың барлық оқу топтары қатысады.

3. Конкурс шарттары

Үздік топқа Конкурс әр оқу жылының 1 қыркүйегінен 1 шілдесіне дейін жарияланады.

Конкурсты өткізу екі кезеңде жүзеге асырылады:

* 1 кезеңде үздік топ І семестр қорытындысы бойынша анықталады;

* 2 кезеңде жазғы семестрдің және оқу жылының қорытындысы бойынша үздік топ анықталады.

Қорытынды жазғы емтихан сессиясы аяқталғаннан кейін 3 күн ішінде шығарылады.

4. Негізгі көрсеткіштер мен өлшемдер

Конкурс қорытындысын шығару кезінде комиссия келесі көрсеткіштерді басшылыққа алады:

4.1. Оқу көрсеткіштері:

Тек «өте жақсы» бағасы бар білім алушылар саны.

«Өте жақсы» және «жақсы» бағалары бар білім алушылар саны.

Емтихан сессиясының қорытындысы бойынша қарызы бар білім алушылардың саны.

Баға шкаласы:

 

Баллдар

 

білім сапасының %

 

50 ұпай

 

100-90%

 

40 ұпай

 

90-80%

 

30 ұпай

 

80-70%

 

20 балл

 

70-60%

 

10 балл

 

60-50%

 

 

білім сапасының %

 4.2. Қатысу, көрсеткіштер:

Оқу сабақтарына дәлелсіз себептермен қатыспайтын білім алушылар саны.

Баға шкаласы:

Әрбір білім алушы үшін-10 балл.

Қатысу нәтижелері айына бір рет шығарылады. Қорытынды баға үшін семестрдің орташа балы есептеледі.

4.3. Пән, көрсеткіштер:

Директордың өкімімен жарияланған тәртіптік жазасы бар білім алушылардың саны.

– Өкімде аталғандардың әрқайсысы үшін-10 балл.

4.4. Қоғамдық өмір:

Топтың аудиториядан тыс қызметі:

– колледждің іс-шараларына қатысу + әр қатысушы үшін 2 балл;

– үйірмелерде жұмыс істеу + әр қатысушы үшін 2 балл;

– мұражайларға, театрларға, концерттерге, көрмелерге, экскурсияларға және т. б. бару + әр қатысушы үшін 2 балл;

– қабырға газетін шығару — 2-10 балл.

Спорттық өмір:

– білім алушылардың спорттық секцияларға қатысуы (қалалық, колледж) + әр қатысушы үшін 3 балл;

– оқушылардың қалалық, аудандық, облыстық жарыстарға қатысуы + әр қатысушы үшін 3 балл;

– білім алушылардың колледж жарыстарына қатысуы + әр қатысушы үшін 2 балл;

– спартакиаданың спорт түрлерінен колледждің құрама командасына қатысу + әр қатысушы үшін 5 балл;

– топ командасының колледж жарыстарына қатысуы.

1 орын

+ 10 балл

2 орын

+ 7 балл

3 орын

+ 5 балл

Топқа қатысу

+ 3 балл

 

Еңбек қызметі:

– колледжде кезекшілік + кезекшіліктің әр күні үшін балл сомасы (бес балдық шкала бойынша директордың ТЖ жөніндегі орынбасары бағалайды));

– шаруашылық жұмыстарды орындау + 5 баллға дейін;

– көлемі мен сапасы (колледж коменданты бағалайды))

5. Қорытындылау

5.1.  Конкурстың қорытындысы семестр бойынша, яғни жылына екі рет шығарылады. Қорытынды баға үшін орташа балл есептеледі.

Осы Ереженің №4 бөлімінің көрсеткіштері бойынша топ жұмысының қорытындысы топтық жиналыста шығарылады және куратордың қолы қойылып, жастар ісі жөніндегі Комитетке жазбаша түрде старостамен беріледі.

5.2.  Конкурстың қорытындысын комиссия шығарады, оның құрамына: директор, директордың оқу ісі, тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары, бөлім меңгерушілері, ПЦК төрағалары, күндізгі бөлімнің әдіскері, оқу бөлімінің мүшелері, кәсіподақ комиссиясының төрағасы, Жастар ісі жөніндегі комитет мүшелері кіреді.

6.  Көтермелеу

 

Конкурста жүлделі орындарға ие болған топтар колледж директорының сыйлықтарымен, грамоталарымен, мадақтамаларымен марапатталады.