КОЛЛЕДЖДЕ КӘСІПТІК ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ. "АЛМАТЫ МЕМЛЕКЕТТІК БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ".

Практиканың барлық түрлерінен өту оқу процесінің кестесіне, мамандықтар бойынша оқу жоспарларына және мамандықтар бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес ұйымдастырылған.                                                 

Классификатор cпециальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования

Код специальности

Наименование

специальности

Код квалификации

Наименование

квалификации

0500000 – Сервис, экономика и управление

 

0518000

Учет и аудит (по отраслям)

051803 3

Экономист-бухгалтер

 

 

 

 

0516000

Финансы (по отраслям)

051605 3

Экономист по финансовой работе

 

 

 

 

0515000

Менеджмент (по отраслям и областям применения)

051501 3

Менеджер

 

 

 

 

0513000

Маркетинг (по отраслям)

051301 2

Продавец продовольственных товаров

 

 

 

 

 

 

051304 2

Агент коммерческий

 

 

051305 3

Маркетолог

1300000 – Связь, телекоммуникации и информационные технологии

1304000

Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)

130401 2

Оператор электронно-вычислительных машин

 

 

130404 3

Техник-программист

1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)

 

1219000

Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство

121914 2

Пекарь

1219000

Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство

121924 3

Техниктехнолог

 

 

 

 

1226000

Технология и организация производства продукции предприятий питания

122605 2

Изготовитель пищевых полуфабрикатов

 

 

122609 2

Повар предприятий питания

 

 

122604 3

Техник-технолог

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

 

КВАЛИФИКАЦИЯ

1

07210300 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство

3W07210303 Пекарь

2

10130300 Организация питания

3W10130302  Повар

3

06120100 Вычислительная техника и информационные сети (по видам)

3W06120101 Оператор компьютерного аппаратного обеспечения

4

04140100 Маркетинг (по отраслям)

3W04140102 Мерчендайзер

4S04140103 Маркетолог

5

04130100 Менеджмент (по отраслям и  областям применения)

4S04130101 Менеджер

6

04120100 Банковское и страховое дело

4S04120103 Менеджер по банковским операциям

7

04110100 Учет и аудит

4S04110102 Бухгалтер

 

07210300

Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство

3W07210303

Пекарь

10130300

Организация питания

3W10130302

Повар

04140100

Маркетинг (по отраслям)

3W04140102

4S04140103

Мерчендайзер

Маркетолог

04130100

Менеджмент (по отраслям и  областям применения)

4S04130101

Менеджер

Колледжде практиканың келесі түрлері өткізіледі (мамандықтар бойынша)   

1.Таныстыру —0518000 «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ»,  0516000  «Қаржы»  0515000«Менеджмент», , 1219000 «Нан пісіру,макарон және кондитер өндірісі»,  1304000«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамсыздандыру» 

2. Оқу-0518000 «Есеп және аудит», 0516000« Қаржы», 0515000 «Менеджмент», 1226000  «Тамақтандыру кәсіпорындары өнімдерінің технологиясы және өндірісті ұйымдастыру », «Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі», 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамсыздандыру»  

3.Өндірістік—0518000«Есеп және аудит», 0516000«Қаржы», 0515000 «Менеджмент», 1226000 «Тамақтандыру кәсіпорындары өнімдерінің технологиясы және өндірісіті ұйымдастыру », 1219000 «Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі»

4. технологиялық— 1226000″Тамақтандыру кәсіпорындары өнімдерінің технологиясы өндірісті  ұйымдастыр»,  1219000 «Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі»

5. Диплом алды жұмыс мамандығын алу:

1219000  «Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі»,  1304000  «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамсыздандыру», 1226000 Тамақтандыру кәсіпорындары өнімдерінің технологиясы және ұйымдастыру»   – IV оқу курсы.        

Оқу тәжірбиесі

Бұл студенттерді жұмысқа даярлаудың алғашқы кезеңі, кәсіби қызметімен алғашқы танысу, таңдаған мамандығы бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру, оған қызығушылықты арттыру, теориялық білімді саналы түрде дамытуға ұмтылу. Оқу тәжірибесінің мазмұны тиісті арнайы пәндермен бірлесіп типтік бағдарламалар негізінде құрастырылған жұмыс оқу жоспарларымен анықталады. Студентердің оқу  тәжірбиені болашақ кәсіптерінен  мен пәндер бойынша тәжірбие сабақтардан тұрады. Сонымен қатар колледжде тиімді әдістер қолданылады. Бұл дегеніміз, технологтардың дайындығы, студенттердің нәтижесін көрсетіп

Технологиялық тәжірибе

Технологиялық практиканың міндеттері студенттерді өндірістік қызметпен тікелей таныстыру, студенттер мамандықтар бойынша кәсіптік дағдыларды игеру, белгілі бір кәсіпорынның қызметін зерттеу негізінде арнайы пәндерді оқып-үйренуде алған білімдерін топтастыру, кеңейту, тереңдету және жүйелеу, практикалық тәжірибе алу, кәсіби ойлауды дамыту. , жұмыс орнында ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастыру.

Технологиялық тәжірибенің нәтижесі – санат тағайындау

аспаз – төртінші санатты

даяшы –төртінші санаты

Өндірістік практика

Тәжірибелік сабақ негізгі кәсіпорындардағы оқу процесінің кестесіне сәйкес өткізіледі. Студенттер практикаға әлеуметтік серіктестермен жасалған келісім-шарттар негізінде және кәсіпорындардың жеке анықтамалары негізінде жіберіледі. Әр тәжірбиеге  барар алдында студенттермен кездесулер өткізіліп, онда бөлім меңгерушілері, пәндік цикл комиссияларының (ОӘК) төрағалары студенттерді практиканың мақсаттары мен міндеттерімен таныстырады, сонымен қатар, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы туралы брифинг, өндірістік тәжірибе кезінде жұмыс жасайды. Колледж тәжірибесінің жетекшілері тағайындалады. А)практикалық сабақтар мен шеберлік сыныптары, семинарлар;

  1. B) мамандыққа кірісу;
  2. C) базалық кәсіпорындардың менеджерлері мен тәжірибелі қызметкерлері колледждің барлық іс-шараларына үнемі шақырылады;
  3. D) Колледждегі негізгі кәсіпорындармен бірлесе отырып, тәлімгерлік бағытында көптеген жұмыстар атқарылуда.

Практика базалары                                                                   

Колледждің көптеген тамақтану, басқару және бизнес кәсіпорындарымен, қоғамдық ұйымдармен іскерлік байланыстары бар. Біздің алтын әлеуметтік серіктестеріміз:

Мамандық

Біліктілік

 Практика базасы

0518000 «Есеп  и аудит»

 

051803 3 «Экономист-бухгалтер»

Департамент государственных доходов, Департамент казначейства при Министерстве финансов, АО «АТФ Банк», Палата предпринимателей г.Алматы, Группа компаний «ЦентрСофт», АО «QAZAQ BANKI»,  ТОО «НТБ Технопром»

0516000 «Қаржы»

 

051501 3 «Қаржы жұмысы бойынша Экономист»

ТОО «EXPOBEST»,  Группа компаний «ЦентрСофт», АО «QAZAQ BANKI»,  ТОО «НТБ Технопром»

0515000 «Менеджмент»

 

051501 3 «Менеджер»

ТОО «Алматы кітап», ТОО «Алматы кілем», ТОО «АлмаСтор», ТОО «EXPOBEST»,  ТОО «Тат софт сервис», «ТОО НТБ Технопром»

0513000 «Маркетинг»

051305 3 «Маркетолог»

ТОО «EXPOBEST»,ТОО «АлмаСтор»

1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамсыздандыру»

130404 3 «Техник-программист»

ТОО «Еl-System Security», ТОО «Rad Distribution», ТОО «New Stars Systems»,ТОО «Almaty Catering Services»,  ТОО «Тат софт сервис»,Институт информационный технологии

1219000 «Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі»

122604 3 «Техник-технолог»

ТОО «Лейпурин», ИП «Десерт»,  ТОО «Айнур»,  ИП «Дәмді нан»,  ТОО «KZ Hotel»,  ТОО «Ай-ханым»,  ТОО «Айдын»,  ИП «Бектемиров Е.О», ТОО «Лейпурин», ИП «Десерт»,ИП «Даурембеков»,

1226000 «Тамқтандыру кәсіпорындары өнімдерінің технологиясы және өндірісіті ұйымдастыру»

 

122604 3 «Техник-технолог»

Отель «Shera Park Inn», ТОО «Сова 113», ТОО «Беккер и К», ИП «Арынова», ИП «Квадрат кофе», ТОО «Daren», ИП «HanBel», ИП «Окасова», ТОО «Рахат Палас», ТОО «Manga Sushi», ТОО «AB Restaurant», ТОО «Дастархан Сауда». ТОО «Тлеповы и компания», ТОО «Карлыгаш», ТОО «Айкул» ресторан «KHAMA PARK», ОЮЛ«Международная ассоциация клубов КАГиР»,  ИП  «Той Дәмі»,  ТОО «Қазына Береке»,  ТОО «Халал кадам»,  ИП «Кашкарев О.Л.»

Колледж өз студенттері мен түлектерінің мансабына қамқорлық жасайды, практикадан өту үшін базаны таңдауға, жұмысқа орналасуға және білім саласы бойынша толыққанды жұмысты бастауға көмектеседі. Осыған байланысты көптеген жылдар бойы АМБК осы практикалар базаларымен ынтымақтасады.

Арнайы пән оқытушылар мен оқу өндіріс шеберлерінің тағылымдамасы

«Рахат сарайы» Ұлы Жібек жолында танымал Алматы қаласының қақ ортасында орналасқан. Бұл Батыс талғампаздығы мен Шығыс қонақжайлығын үйлестіретін Орта Азиядағы алғашқы қонақ үй. Алатау таулары мен жазықтың арасындағы аумақ көптеген бөлмелердің терезесінен керемет көрінеді. Регенттік холлда сіз салтанат пен қонақжайлылықты сезінесіз.

Нөмірлер

«Люкс» класының нөмірлері сізді корольдік кереуетпен және қаланың немесе Алатау тауының тамаша көрінісі бар балконмен таңғалдырады. Бай безендіру, жылытылатын едені бар ванна, 3 телефон желісімен, жоғары жылдамдықты Интернетпен жұмыс істеуге арналған аймақ.

Қонақтарға қызме көрсету

«Рахат Палас» тіпті ең жоғары талаптарды қанағаттандыру үшін сервистің кең спектрін ұсынады. Қызмет көрсетудің кейбір салалары ғана: сұлулық салоны, дүкендер, көлік – әуежай-қонақ үй және керісінше, сізді үнемі ақпаратпен қамтамасыз ету үшін толық жабдықталған бизнес-орталық.

Қызметтер

Алматы қаласында Ат спорты, тікұшақтармен ұшу, қайықпен сырғанау, мұз айдындарымен сырғанау, театрларға бару үшін барлық мүмкіндіктер бар. «Рахат Палас» қонақ үйінде Spa Club Olympus салоны мен фитнес-орталық та бар.

Рахат Палас-бұл жай ғана қонақ үй емес, Алматы қаласының нағыз аңызы. Оңтүстік астананың қақ ортасында орналасқан қонақ үй терезелерінен атақты Алатау тауларының тамаша көрінісі ашылады.

Рахат сарайы-1996 жылы ашылған халықаралық деңгейдегі алғашқы бес жұлдызды қонақ үй. Ашылған сәттен бастап бүгінгі күнге дейін Рахат Палас өз қонақтарын қызмет көрсетудің жоғары халықаралық деңгейімен, мінсіз сервисімен, дәмді тағамдарымен және әрбір қонаққа деген қамқорлығымен қуантады. Қонақ үй өзінің іскерлік стилімен сән-салтанат ноталарымен және қазақ мәдениетінің элементтерімен тартады.

Рахат Палас фитнес-клубтың қызметін пайдаланып, жабық бассейнге баруға болатын эксклюзивті «Health Club» спа-кешенін ұсынады. Іс – шараларды өткізу үшін конференц-залдар мен тегін Wi-Fi қолжетімді. Қонақ үйде әр түрлі талғамға және қаладағы ең жақсы барларға арналған 4 мейрамхана бар.


Нөмірлер мен қызметтер

285 Алатау тауына қарайтын нөмірлер мен 10 Сьют, жоғары жылдамдықты Интернет, тәулік бойы Консьерж қызметі

Мейрамханалар мен барлар

«Жамбыл» мейрамханасы, «Гриль» мейрамханасы, «Киіз үй» кафе-бары, «Тау-Самал»кафесі

Қонақтарға арналған қызметтер

көлік аэропорт-отель-әуежай( VIP-сервис), бизнес-орталық, сұлулық салоны, лимузинді және жүргізушісі бар автокөлікті жалға алу

Демалыс және ойын-сауық

«Rahat Palace Spa» СПА орталығы, жүзу бассейні, тренажер залы, сауна, СПА қызметтері

Конференциялар мен банкеттер

бал залы, 8 конференц-зал, 1 мәжіліс залы, әлеуметтік іс-шараларға арналған кеңістік

Алматы Мемлекеттік бизнес колледжінің оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлері

Қазақстан қонақ үйлер мен мейрамханалар қауымдастығында (КАГиР) «5 жұлдызды қонақ үйде қоғамдық тамақтандыруды ұйымдастыру», «Rahat Palace» қонақ үйінде 2021 жылғы 20-30 желтоқсан аралығында 72 сағат көлемінде тағылымдамадан өтті.

Тағылымдама кезінде оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлері (ТАӘ) «Жамбыл» мейрамханасында, «Гриль» мейрамханасында, «киіз үй» кафе–барында, «Тау-Самал»кафесінде жұмыс істеді.

Суық, кондитерлік, ыстық цехтарда оқып, «киіз үй» орталық барында жұмыс істедік.

 

Суық цехта мәзірмен танысып, салаттар мен салқын тағамдар дайындауға қатысты

Ыстық дүкенде сорпа, бүйір тағамдар, ыстық тағамдар, тұздықтар, негізгі тағамдар дайындалды

Кондитерлік цехта түрлі десерттерді дайындауға қатысты

«Киіз үй» орталық барында кофе, шай, жаңа сығылған шырындар дайындалды

20-30 желтоқсан аралығында «Rahat Palace» қонақ үйінде тағылымдама өте жемісті, өнегелі өтті. «Rahat Palace» қонақ үйінің басшылығына Бас директор Жакияров Ермек Талғатұлына алғыс айтамыз.

«5 жұлдызды қонақ үйде қоғамдық тамақтануды ұйымдастыру»тақырыбында тағылымдамадан өтуге мүмкіндік бергені үшін қазақстандық қонақ үйлер мен мейрамханалар қауымдастығына (КАГиР) үлкен рахмет.

2020-2021 оқу жылының маусым айында біздің колледж қабырғасында технологиялық бөлімнің 2 және 3 курстарында және «Б» марк 2-тобында «ZOOM»платформасы арқылы онлайн форматта біліктілік емтиханы өткізілді.

Біздің әлеуметтік серіктестеріміздің көмегімен 2 тех б, 2 тех Д және 3 тех Б топтары шарттар жасалған өндірісте біліктілік емтиханын тапсырды.

2 тех «Б» тобы

https://drive.google.com/file/d/1vZyseREkwszYFsXVUXqJfu0ugXxuExkx/view?usp=sharing

2 тех «Д» тобы

https://drive.google.com/file/d/1UOvWVK8R5Y34KjZz-qYBkBh0hhqKRT7q/view?usp=sharing

2022 жылдың маусым айында колледжде 3 мамандық бойынша біліктілік емтиханы өтті: 1226000 «Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру», 1219000 «нан пісіру, макарон және кондитерлік өндіріс» және 06120100 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамсыздандыру», 2 және 3 курс студенттері арасында. Емтихан аяқталғаннан кейін студенттерге кәсіптік даярлық туралы куәліктер берілді және біліктілік комиссиясының шешімімен біліктілік (разряд) берілді.

Тәжірибе базасындағы бейне

Кәсіби тәжірибе бойынша әлеуметтік серіктестердің бейнелері

Наш социальный партнёр ТОО «Kausar Business Consulting» Туриспаев Ержан Молдагалиевич!!!

по специальности

0518000 Учет и аудит

Квалификация 0518033 экономист-бухгалтер

Путь к успеху начинается здесь!

Наш социальный партнёр Компания АБиА Каримжанова Александра!

по специальности

0516000 Финансы

Квалификация

0516053 экономист по финансовой работе

Путь к успеху начинается здесь!

Наш социальный партнёр Тоо АлмаСтор ТЦ АДК Маркина Людмила!!!

по специальности

0515000 Менеджмент

Квалификация

0515013 Менеджер

Путь к успеху начинается здесь!

Наш социальный партнёр Alma tv Заместитель директора по коммерческим вопросам АО Алма тел Казахстан филиала

г. Алматы Турусбеков Данел Кайратович!!!

по специальности

0513000 Маркетинг

Квалификация

0513053 Маркетолог

Путь к успеху начинается здесь!

Наш социальный партнёр Пилипенко Юрий Александрович!!!

по специальности

1226000 Технология и организация производства продукции предприятий питания

Квалификация

1226052 – Изготовитель пищевых полуфабрикатов

122609 2 – Повар предприятий питания

122604 3 – Техник- технолог

Путь к успеху начинается здесь!

Наш социальный партнёр Кафе Карлыгаш, Габченко Виктория!!!

по специальности

1226000 Технология и организация производства продукции предприятий питания

Квалификация

1226052 – Изготовитель пищевых полуфабрикатов

122609 2 – Повар предприятий питания

122604 3 – Техник- технолог

Путь к успеху начинается здесь!

Наш социальный партнёр Директор ресторан «Хама парк» Адильханов Серик Саметович. !!!

по специальности

1226000 Технология и организация производства продукции предприятий питания

Квалификация

1226052 – Изготовитель пищевых полуфабрикатов

122609 2 – Повар предприятий питания

122604 3 – Техник- технолог

Путь к успеху начинается здесь!

Наш социальный партнёр Соц партнёр ТОО «Институт развития информационных технологий ПК+», Зотов Андрей Михалович!!!

по специальности

1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение

Квалификация

1304013 – Техник – программист

Путь к успеху начинается здесь!

Қашықтықтан оқыту режимінде өндірістік оқыту шеберлері мен оқытушылардың бейнероликтері

Тәжірибедегі өндірістік оқыту оқытушылары мен шеберлерінің бейнероликтері

№ 

Дата снятого видео

Ф.И.О. преподавателя (мастера ПО)

Специальность

Дисциплина

Язык

Группа

Тема

Адрес ссылки

1

02.04.2020

Моисеева О.К.

1226000 – Технология и организация производства продукции предприятий питания

Профессиональная практика

рус

1 тех «Д»

Обработка рыбы с хрящевым скелетом, морепродуктов, овощей Приготовление салата и овощи гриль

https://www.youtube.com/watch?v=qHGgTe91fn0&t=441s

11.04.2020

Простая и сложная форма нарезки овощей, кулинарное использование

https://www.youtube.com/watch?v=7T1Pg0bKmy4

15.04.2020

Первичная обработка и приготовление полуфабрикатов из птицы

https://www.youtube.com/watch?v=dVgH9sstKqg&t=7s

16.04.2020

Приготовление блюд из птиц. Индоутка запеченная с яблоками. Банкетное исполнение.

https://www.youtube.com/watch?v=FsdifqEenVc&t=679s

19.04.2020

Приготовление дрожжевого теста безопарным способом

https://www.youtube.com/watch?v=ltedgWgEffg

22.04.2020

Кулинарный кружок «Сделай сам», приготовление пиццы

https://youtu.be/q-B8HeijT5k

05.05.2020

Приготовление медового торта с заварным кремом

https://www.youtube.com/watch?v=dQc5ATjueDM

2

31.03.2020

Бердибеков Б.А.

1226000 – Технология и организация производства продукции предприятий питания

Профессиональная практика

рус

 

Приготовление порционно-натуральных полуфабрикатов из птицы

https://www.youtube.com/watch?v=5t9e_5d7ofo&t=2s

22.04.2020

Приготовление натуральных и мелкокусковых полуфабрикатов из говядины. «Шницель по венски», «Говядина по корейски»

https://www.youtube.com/watch?v=urI6e1WrnFM

19.05.2020

Обработка рыбы с костным скелетом Приготовление натуральных полуфабрикатов из рыбы

https://www.youtube.com/watch?v=MeE1Nm6Ib6s

3

04.04.2020

Серикболова М.А.

1226000 – Технология и организация производства продукции предприятий питания

Профессиональная практика

рус

 

Приготовление кнельной массы из рыбы

https://www.youtube.com/watch?v=65CfqFi-PFM&t=36s

04.05.2020

Приготовление «Бисквитного торта»

https://www.youtube.com/watch?v=u1cXqYpKSV0

06.05.2020

Приготовление Творожного пирога из песочного теста

https://www.youtube.com/watch?v=QTbq2J8VpfA

08.05.2020

Приготовление «Лазаньи куриной»

https://www.youtube.com/watch?v=hR0VDiJvgjU

4

04.04.2020

Баян М.Б.

1226000 – Технология и организация производства продукции предприятий питания

Профессиональная практика

каз

 

Көкөністерден салат дайындау. «Брокколиден салат» дайындау

https://www.youtube.com/watch?v=laVmR6po64M&t=4s

18.04.2020

Пюре көжелер дайындау

https://www.youtube.com/watch?v=Y6s-0bBYUWk

22.04.2020

Қуырылған қыздырып пісірілген құс етінен тағамдар дайындау

https://www.youtube.com/watch?v=aaTLpzKReiM

5

05.04.2020

Турсынбеккызы У.

1226000 – Технология и организация производства продукции предприятий питания

Профессиональная практика

каз

 

Сиыр етінен ұсақ кесекті жартылай фабрикаттар дайындау. «Бефстроганов» тағамын дайындау

https://www.youtube.com/watch?v=fpT39Y_uE3M&t=15s

20.04.2020

Бисквитті және ашытылған қамырдан жартылай фабрикат дайындау»

https://www.youtube.com/watch?v=zFlmnLv2nSA

6

11.04.2020

Чоканова Б.Х.

1219000 – Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство

Производственное обучение

рус

2 т/х

Технология приготовления пирогов «Морковный пирог»

https://www.youtube.com/watch?v=6ZXhk0Y_RQo

01.04.2020

Технология приготовления бисквитного торта «Брауни»

https://www.youtube.com/watch?v=x6KGZNJFp0M&t=3s

7

13.04.2020

Нусипова А.Б.

1219000 – Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство

Производственное обучение

рус

 

Творожное суфле

https://www.youtube.com/watch?v=B9RI4Ku56fk

13.04.2020

Бисквитное пироженое

https://www.youtube.com/watch?v=EH1jK_6nvvs

13.04.2020

Карамельные батончики с арахисом

https://www.youtube.com/watch?v=0YBjmCGcjI8

8

14.04.2020

Таубалдиева У.С.

0513000 – Маркетинг

Производственная практика

рус

2 марк «Б»

 

https://youtu.be/Arw6oXAXBt4

9

15.04.2020

Таубалдиева У.С.

0515000 – Менеджмент

Производственная практика

рус

3 мен «Б»

 

https://youtu.be/7dHj5uR_8V4

10

19.04.2020

Гагарина О.Б.

Учет и аудит

Производственная практика

рус

3 учет «Б»

Применение теоретических знаний на производственной практике

https://drive.google.com/file/d/1xE5XsUaL7-4rWlt8XME06Ei6Xg-VCPeW/view?usp=drivesdk