АТА-АНАЛАР КОМИТЕТІ

2021-2022 оқу жылына Алматы мемлекеттік бизнес колледжінің Ата-аналар комитетінің Жұмыс жоспары

Іс-шара

Мақсаты

Мерзімі

1

Колледждің ҚР жұмыс жоспарын құру және бекіту, колледждің тәртібі мен ережелерімен танысу, өзекті мәселелерді талқылау

Жүйелі жұмыс жүргізу

Тамыз 2021

Жұмыс жоспары

 

2

Ата-аналар кеңесінің отырыстарын өткізу

Систематикалық

орындалған жұмыстар

Жылына екі рет

Хаттама

3

2020-2021 оқу жылында атқарылған жұмыстарды талдау

Талдау жүргізу

Қыркүйек 2021

Анықтама-талдау

4

Аз қамтылған студенттерге көмек көрсетуді ұйымдастыру

Көмек көрсету

Жыл ішінде

5

Ашық іс-шараларға, топ жиналыстарына қатысу

Студенттерді оқыту және тәрбиелеу процесіне ата-аналарды тарту

Жыл ішінде

6

«Біз қандай ата-анамыз»сауалнамасын өткізу

Ата-аналар мен студенттер арасындағы қарым-қатынасты нығайту

Қазан 2021

7

«Тәрбие отбасынан басталады»баяндамасы

Ата-аналармен жұмыс (ата-аналар жиналысында)

Қараша 2021

8

Колледждің санитарлық жағдайын, студенттердің сыртқы келбетін тексере отырып, «Ата-аналар рейдтерін» өткізу

Студенттерді оқыту және тәрбиелеу процесіне ата-аналарды тарту

Тұрақты

Анықтама

9

Құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесіне қатысу

Студенттермен жұмыс

Желтоқсан 2021

Хаттама

 

10

Бірінші жартыжылдықтағы ҚР колледж жұмысы туралы есеп

ҚР 1 жартыжылдық есебі

Қаңтар 2022

Есеп

11

Ата-аналармен және студенттермен жеке жұмыс жүргізу

Ата-аналармен және студенттермен жеке жұмыс

Жыл ішінде Анықтама

12

Ата-аналар жиналысында «Дін және құқық»тақырыбы бойынша сөз сөйлеу

Ата-аналардың діни және құқықтық сауаттылығын арттыру

Ақпан 2022

Хаттама

13

Құқық қорғау органдарының өкілдерін шақыра отырып, ата-аналар жиналысын өткізу

Ата-аналар арасында құқықтық сауаттылықты арттыру

Наурыз 2022

Хаттама

14

ҚР Президентінің «Жасыл ел» бағдарламасын іске асыру мақсатында өткізілетін «Менің жеке тірегім»акциясына ата-аналарды ұйымдастыру және олардың қатысуы

Қоғамдық өмірге және тәрбие жұмысына қатысуды қамтамасыз ету

Наурыз, сәуір 2022

Анықтама

15

Құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесіне қатысу

Студенттермен жұмыс

Жылына екі рет

Хаттама

16

«Бүгінгі таңда менің мамандығымның қажеттілігі»тақырыбында мамандармен кездесуді ұйымдастыру

Мамандармен кездесу

Наурыз 2022

Анықтама

 

17

Студенттердің сабаққа қатысу мәселелері бойынша ата-аналар жиналысын өткізу

Ата-аналармен кездесу

Оқу жыл ішінде Хаттама

18

Колледж іс-шараларына қатысу

Ата-аналармен кері байланыс

Оқу жыл ішінде Анықтама

19

Оқу жылында атқарылған жұмыстар туралы қорытынды шығару

ҚР Оқу жылы бойынша есеп

Мамыр 2022

Есеп

АТА-АНАЛАР КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

  1. Жалпы ережелер

Осы ереже өзін-өзі басқару органдарының бірі болып табылатын Алматы Мемлекеттік бизнес колледжінің ата-аналар комитетінің қызметін регламенттейді.

Колледждің ата-аналар комитеті колледж бен отбасына білім алушылардың негізгі, орта (толық) және арнайы білім алуына жәрдемдесу мақсатында құрылды.

АМБК ата-аналар комитеті өз қызметінде ҚР Конституциясын, ҚР «Білім туралы», «Неке және отбасы туралы», «ҚР Бала құқықтары туралы» Заңдарын, колледж жарғысын, оқытушының іскерлік этика кодексін басшылыққа алады.

  1. Негізгі міндеттері

Отбасы, колледж, қоғамдық ұйымдармен байланысты нығайту.

Білім алушыларға тәрбиелік Ықпал етудің бірлігін қамтамасыз ету мақсатында. Колледжге білім алушылар мен педагогикалық құрамның заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау бойынша ата-аналар қоғамдастығының әлеуетті мүмкіндіктерін пайдалану бойынша көмек көрсету.

Колледж білім алушыларының ата-аналарымен (заңды өкілдерімен) олардың құқықтары мен міндеттерін, білім алушының отбасындағы жан-жақты тәрбиесінің маңыздылығын түсіндіру бойынша жұмысты ұйымдастыру.

 

  1. Ата-аналар комитеті жұмысының мазмұны

Топтардың ата-аналар комитеттерінің қызметін үйлестіреді және реттейді. Білім алушылардың ата-аналары (заңды өкілдері) арасында олардың құқықтары мен міндеттері туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізеді.

Колледж әкімшілігіне іс-шараларды өткізуге және ұйымдастыруға көмек көрсетеді. Педагогикалық ұжым білім алушылары мен колледждің басқа да қызметкерлері арасында беделді арттыруға ықпал етеді.

Ата-аналар қауымдастығын колледж өміріне, тәрбие жұмысына белсенді қатысуға тартады, оқушылардың өзін-өзі басқаруына жәрдемдеседі.

  1. Колледждің ата-аналар комитетінің құқықтары

Құқығы бар:

– өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша колледж әкімшілігіне ұсыныстар енгізуге;;

– өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша түрлі ұйымдар мен мекемелерге түсініктеме алу үшін жүгіну;

– колледж басшылығынан, колледждің басқа да өзін-өзі басқару органдарынан ақпаратты тыңдау және алу;

– топтардың ата-аналар комитеттерінің ұсынысы (шешімі) бойынша білім алушылардың ата-аналарын (заңды өкілдерін) отырысқа шақыру;

– отбасындағы білім алушыларды тәрбиелеуден жалтарған ата-аналарға (заңды өкілдерге) қоғамдық сөгіс шығаруға құқылы;

– комитеттегі белсенді жұмысы үшін білім алушылардың ата-аналарын (заңды өкілдерін) көтермелеу;

– колледж іс-шараларын өткізуге көмек көрсету;

– барлық колледждің ата-аналар жиналысын өткізу қажеттілігі туралы мәселені қою (әкімшілікпен келісім бойынша).

 

  1. Жұмыстың құрамы және ұйымдастырылуы

Колледждің ата-аналар комитетінің төрағалары жыл сайын оқу жылының басында бөлімнің ата-аналар жиналыстарында сайланады.

Колледждің ата-аналар комитетінің құрамына әрбір параллельден бір өкілден білім алушылардың ата-аналарының (заңды өкілдерінің) өкілдері кіреді. Комитет барлық құрамнан өз жұмысын қоғамдық негізде жүзеге асыратын төрағаны, хатшыны сайлайды.

Комитет отырыстарына директор, директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері, колледждің басқа да өзін-өзі басқару органдарының төрағалары қатыса алады. Колледждің ата-аналар комитетінің төрағасы педагогикалық кеңестің және басқа да өзін-өзі басқару органдарының жекелеген отырыстарына қатыса алады (кейіннен комитет мүшелерін хабардар ете отырып). Жұмыс жоспар бойынша жүзеге асырылады, ол Колледж директорымен келісіледі. Колледждің ата-аналар комитетінің төрағасы және оның басқа да мүшелері өз жұмысы туралы колледждің жалпы жиналысында жылына кемінде бір рет есеп береді.

Колледждің ата-аналар комитеті отырыста өз құрамының кемінде жартысы болған жағдайда шешім шығаруға құқылы. Шешімдер жай көпшілік дауыспен қабылданады.

  1. Іс қағаздарын жүргізу

Колледждің ата-аналар комитетінің отырысы хаттамамен ресімделеді. Комитет отырыстарының хаттамалары журналында күн тәртібіне шығарылатын мәселелерді талқылау барысы, сондай-ақ комитет мүшелерінің ұсыныстары, қарсылықтары мен ескертулері тіркеледі.

Хаттаманы хатшы жүргізеді, оған төраға қол қояды. Комитет отырыстарының хаттамаларын нөмірлеу оқу жылының басынан бастап жүргізіледі.

Колледждің ата-аналар комитеті жауап береді:

– оқу жылына бекітілген жұмыс жоспарын орындағаны үшін;

– комитеттің, колледждің басқа да өзін-өзі басқару органдарының шешімдерін, ұсынымдарын орындау;

– отбасылық тәрбие мәселелері бойынша колледж басшылығы мен білім алушылардың ата-аналары (заңды өкілдері)арасында өзара қарым-қатынас орнату.

  1. Колледждің ата-аналар комитеті өз жұмысында басқа өзін-өзі басқару органдарымен және колледж директорымен оқушылар арасында құқық бұзушылықтың, панасыздықтың алдын алу, Колледждің жалпы іс-шараларын өткізу мәселелері бойынша, өз құзыреті шегінде басқа мекемелермен, кәсіпорындармен, қала және аудан қызметтерімен өзара іс-қимыл жасайды.